Quiz Touch Japan
top大蔵村特産品 ≫ 肘折カルデラサイダー

大蔵村:肘折カルデラサイダー

noimg2

肘折カルデラから自然排出する天然炭酸泉を使ったサイダーです。